Adatvédelem

A RECOSPORT COMIMPEX SRL ADATVÉDELMI POLITIKÁJA
RECOSPORT COMIMPEX SRL, román jogi személy, székhelye: Kolozsvár, utca. Augustin Bunea, szám 1, a Kereskedelmi Nyilvántartásban regisztrálva. J12 / 615/2013, egyedi regisztrációs kód / áfa kód (RO) 31292312, regisztrált személyes adatok kezelője a 4995/2017 szám alatt, mint adatkezelő, ismertetjük önnel ezt az információs jegyzetet, hogy elmagyarázzuk miként kezeljük és védjük személyes adatait.

Közvetítjük önnek ezt az információs jegyzetet interakciónk kezdetén, weboldalainkon keresztül. 

1. Milyen feldolgozás tárgya ez az információs jegyzet?
Ez az információjegyzék az alábbi személyes adatok feldolgozására vonatkozik:

Szerződő partnereink, például beszállítók, eladók, ügyfelek ("Üzleti partnerek");
Látogatók és felhasználók, akik hozzáférnek a recosport.hu címhez;

Milyen információkat gyűjtünk önről

Személyes adatait összegyűjtjük és feldolgozzuk velünk való kapcsolattartás során (például az általunk megadott fenti 1. szakaszban felsorolt weboldalainkon ("Webhelyek") vagy e-mailben kitöltve velünk telefonon, e-mailen vagy más módon). Ez magába foglalja az ön által megadott adatokat, amikor regisztrál a Weboldal használatához, amikor szolgáltatásainkra feliratkozik, fórumon vagy más társadalmi kommunikációs tevékenységen vesz részt weboldalunkon, űrlap kitöltésével való bejelentkezéskor vagy más módon, amikor a RECOSPORT COMIMPEX és / vagy szerződéses partnerei által szervezett versenyeken vagy promóciókon vesz részt, és amikor bejelentést tesz a weboldalunkkal kapcsolatos problémáról. Az ön által megadott adatok tartalmazhatják a nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát, személyes leírását és fényképét, életkorát, születési idejét és nemét, valamint adott esetben egyéb információkat.

Nem fogjuk összegyűjteni vagy feldolgozni önnel kapcsolatos érzékeny személyes adatait (pl. faji vagy etnikai származásról, politikai véleményéről, vallási vagy filozófiai meggyőződéséről, az egészségéről, a szexuális életéről vagy a szexuális irányultságáról szóló adatokat).  Ha önkéntesen személyes adatokat (beleértve az érzékeny személyes adatokat is) nyújt weboldalunkon, vagy telefonon való kapcsolattartás során, e-mailen keresztül vagy más módon, saját belátása szerint, és nem kérésünkre, törölni fogjuk az ilyen személyes adatokat a rendszerünkről, hacsak nem tartjuk úgy, hogy a feldolgozásukra szükség van a RECOSPORT COMIMPEX legitim céljának eléréséhez, hacsak ezeket az adatokat nyilvánosságra nem hozta (például egy fórumon a nyilvánosság számára látható üzenetekben), mely esetben csak akkor töröljük ezeket az adatokat weboldalainkról, ha a törvény ilyen jellegű, vagy nem akarjuk megőrizni azokat.

Minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalainkat, automatikusan összegyűjtjük a következő adatokat:

például a technikai adatok tartalmazhatják a számítógép internethez való csatlakozásához használt internetes protokollt (IP-cím), a csatlakozási adatokat, a böngésző típusát és verzióját, az időzóna beállítását, a plug-in típusokat és verziókat, az operációs platformot, a készülék típusát és a mobil eszköz márkáját; ezeket az adatokat csak mi cookie-k segítségével gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel, további információkat talál a http://www.recosport.com/t/cookies címen;
adatok az ön látogatásáról, például teljes URL címeket, kattintásokat a mi Websitejainkon keresztül (beleértve a dátumot és az órát), a megtekintett vagy keresett információkat, termékeket (beleértve a top olvasott cikkeket, a top hozzáfért kategóriákat, az oldal válaszidejét, letöltési hibákat, bizonyos oldalak látogatási idejét ( beleértve az egyes oldalakra fordított átlagos időt, tartalmakat vagy videók megtekintését), az alkalmazásban töltött átlagos időt és az alkalmazásokból származó megtekintések számát, a weboldalainkon megtekintett cikkek átlagos számát, oldal interakcióinformációkat (például görgetés, kattintások és mouse mozgások)az oldal navigálására használt módszereket, felhasználói viselkedési adatokat és bármely hívószámot, illetve az ügyfélszolgálati képviselőinkkel kapcsolatba kerülő e-mail címet.

Bizonyos esetekben személyes adatait (például név, cím, e-mail cím, telefonszám, személyes leírás és fotó, életkor, születési dátum, nem),harmadik felektől mint például üzleti partnerek, műszaki szolgáltatások, fizetési és szállítási szolgáltatás alvállalkozók, hirdetők, analitikus szolgáltatók, piackutatási szolgáltatók, hitelinformációs ügynökségektől kapjuk meg.

Ha személyes adatait harmadik féltől kapjuk meg, a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónappal az ön személyes adatainak kézhezvételét követően, az összes vonatkozó feldolgozási információt közöljük, a feldolgozás alatt álló személyes adatok kategóriáit, a feldolgozás célját és jogalapját.

3.Hogyan használjuk a személyes adatokat és mi a feldolgozási jogalap?
Általános szempontok

Személyes adatait feldolgozhatjuk, ha olyan szerződést kell végrehajtanunk, amelyet önnel kötöttünk; ha be kell tartanunk egy jogi kötelezettséget (például a munkaügyi kapcsolatokról, számvitelről, könyvvizsgálatról és az esélyegyenlőség ellenőrzéséről szóló hatályos törvényeket illetően); ha a törvényes érdekeinkre (vagy harmadik fél) vagy az ön érdekeire (például a csalások felderítésére és megakadályozására vagy az IT biztonság és hálózatok biztosítására) szükség van, hacsak az alapvető jogai nem állnak ezen érdekek fölött; ha szükséges megvédeni létfontosságú érdekeit (vagy mások létfontosságú érdekeit); és / vagy amikor közérdek vagy hivatalos célból szükséges.

A személyes adatait különböző technikai, adminisztratív és működési okokból dolgozzuk fel, például  a tartalom önnek és számítógépének való leghatékonyabb megjelenjenésének biztosítására; webhelyeink javítására, beleértve a működését is; weboldalaink adminisztrációjához; belső műveletekhez, beleértve a hibakeresést, adatelemzést, tesztelést, kutatást, és statisztikai kutatási célokat;a reklámozáshoz és a marketinghez, beleértve a konkrét marketing célokat is, így a tartalmat beleértve és a személyre szabott tartalmakat is, amelyek érdekesebbek lehetnek ön számára; valamint a weboldalaink biztonságának megőrzésére irányuló erőfeszítéseink részeként.

Bizonyos esetekben a személyes adatait csak beleegyezésével fogjuk feldolgozni. Ezekben az esetekben külön kérjük a beleegyezését, átlátható módon, amikor személyes adatait továbbítja. Ezután bármikor visszavonhatja a beleegyezését az [email protected] e-mail címen. A beleegyezés visszavonása azonban nem befolyásolja a visszavonást megelőző feldolgozás jogszerűségét.

Abban az esetben ha személyes adatokat kérünk jogi vagy szerződéses kötelezettségek teljesítésére, az ilyen személyes adatok ön általi rendelkezésre bocsátása kötelező. Ez azt jelenti, hogy ha ilyen személyes adatokat nem kapunk meg, akkor nem leszünk képesek kezelni a szerződésesi kapcsolatokat, vagy betartani kötelezettségeinket. Minden más esetben a személyes adatok megadása nem kötelező, és önnek nem kell megadnia.

Továbbá feldolgozhatjuk személyes adatait, például azonosító adatait, elérhetőségi adatait valamit tartózkodási helyének adatait akkor, ha a jovőben ön elleni panaszaink vagy jogaink gyakorlásáról van szó.  

Leggyakrabban az ön személyes adatait a következő esetekben használjuk fel:

a. Kereskedelmi partnerek:

Szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés és kifizetések a vonatkozó szerződések alapján feldolgozhatjuk az ön személyes adatait, például azonosító adatait, üzleti kapcsolattartási adatait, banki adatait és adóazonosító kódját a HÉA-nyilvántartásba vett személyek számára. A feldolgozás célja (i) olyan szerződés végrehajtása, amelyben ön üzleti partnerként vesz részt (ii) törvényes kötelezettségeink elégtétele, és (iii) jogos érdekünk. 

Bizonyos esetekben feldolgozzuk személyes adatait, például a nevét és elérhetőségi adatait Kereskedelmi partnereink alkalmazottainak vagy munkatársainek a Kereskedelmi partnerekkel kötött szerződés végrehajtásával kapcsolatos kommunikáció céljából. A feldolgozás célja (i) olyan szerződés végrehajtása, amelyben a Kereskedelmi partnerek részes felek (ii) törvényes kötelezettségeink elégtétele, és (iii) jogos érdekünk. 

Kereskedelmi partnerként, értesíteni tudjunk önt új termékeinkről és szolgáltatásainkról. Ha nem szeretne többé információkat kapni, közölheti ezt velünk egy e-mail küldésével az [email protected] címre. 

b. Felhasználók és ügyfelek:

Feldolgozhatjuk az ön személyes adatait, például azonosító adatait, elérhetőségeit, banki adatait szerződések alapján történő szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés és fizetések végrehajtása (beleértve a termékeket) céljából. Ez a feldolgozás olyan szerződés teljesítésén alapul, amelyben a Felhasználók (különösen az előfizetők) részesednek, vagy törvényes kötelezettségek teljesítésén.

Feldolgozhatjuk az ön személyes adatait annak érdekében, hogy információt nyújtsunk azokról a termékekről vagy szolgáltatásokról, amelyek szerintünk önt érdeklik. Ha ön már meglévő ügyfél, akkor csak e-mailben, SMS-ben vagy telefonon fogunk önnel kapcsolatba lépni, olyan termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkkal, amelyek hasonlóak voltak a korábban értékesített vagy megvásárolt javakhoz, hacsak korábban nem kérte ezt másként. Ha ön új ügyfél, csak akkor fogunk önnel elektronikus úton kapcsolatba lépni, ha ön előzetesen hozzájárult. Ha nem szeretné, hogy adatait ilyen módon feldolgozzuk, jelölje be a megfelelő mezőt abban az űrlapban, amelyben regisztrációs adatait gyűjtjük. 

Nem osztjuk meg személyes adatait harmadik felekkel marketing célokra, anélkül, hogy erre kifejezetten engedélyét adná.

Hogyan és kinek adjuk meg személyes adatait
Nem adjuk el személyes adatait harmadik félnek.

A társaságon belül csak korlátozott számú személyzet tagjai, például az értékesítési, jogi, számviteli és informatikai részlegek férhetnek hozzá személyes adataihoz ezek szükségességének megfelelően (”on a need to know basis”).Ezen személyzet tagjai a személyes adatokkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség hatálya alá tartoznak. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesznek a személyes adatok védelmére. A társaság személyzetének tagjainak csak a társaság utasításai szerint, és szükség esetén a szolgáltatási felelősséggel kapcsolatos személyes adatok kezelésére jogosultak.

A személyes adatokat közölhetők a kormányzati szervekkel és / vagy a bűnüldöző szervekkel, ha ezt az alkalmazandó jogszabályok előírják, vagy ha jogainkat gyakorolni szükséges, beleértve a használati feltételeket is, vagy jogos érdekeink védelmét (beleértve a harmadik felek jogos érdekeit) az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban.

Személyes adatait szintén nem lehet harmadik fél számára közzétenni;

A cég személyes adatokat kiadhat külső tanácsadóknak (pl. ügyvédek, könyvelők, könyvvizsgálók), ha szükséges.


5. Személyes adatok tárolása 

Az általunk gyűjtött személyes adatokat az Európai Unióban ("EU") és az Európai Gazdasági Térségben (EEA) tárolják. Azonban a harmadik felek által cookie-k révén gyűjtött információk (például a Google Double Click for Publishers segítségével) általában olyan forgalmat bonyolít le, amely a legközelebb eső adatközponthoz tartozik. Ez azt jelenti, hogy az ilyen információkat, beleértve a hirdetési forgalmat is, az EGT-ben működő szerverek kezelhetik és az EGT-n kívül is továbbíthatók. További információért nézze meg a Cookie Policy http://www.recosport.hu/t/cookies webhelyet.

Kapcsolatba léphet RECOSPORT COMIMPEX SRL adatvédelmi tisztviselőjével vagy a CME adatvédelmi tisztviselőjével a személyes adatok tárolásával kapcsolatban további információkért.

JOGAI
Megkérhet mindket hogy közöljük önnel, hogy személyes adatai fel lettek dolgozva általunk vagy sem, küldjünk önnek egy másolatot a személyes adatairól és/ vagy javítsuk ezeket. Bizonyos körülmények között önnek joga van megkérni tőlünk, hogy töröljük személyes adatait, vagy a hordozhatóság jogával kérheti tőlünk, hogy személyes adatainak egy részét átküldjük önnek  vagy más szervezeteknek. Önnek jogában áll ellenezni a személyes adatainak feldolgozását (például a közvetlen marketing célú feldolgozás vagy bizonyos automatizált feldolgozással meghozott döntések esetében (beleértve a profilkészítést). Ha személyes adatok feldolgozásához kértük a beleegyezését, önnek joga van a beleegyezés visszavonásához anélkül, hogy negatív hatásokkal lenne önre. Ha személyes adatait feldolgozzuk, mert jogos érdekünk fűződik ehhez (a fentiek szerint), akkor jogában áll ellenállni a feldolgozásnak. Önnek joga van bizonyos körülmények között korlátozni a személyes adatok feldolgozását. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fent leírt jogai bizonyos körülmények között a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartásával korlátozottak lehetnek; például korlátozhatja a személyes adatok feldolgozásával szembeni jogát, ha bebizonyítjuk, hogy törvényes okunk van arra, hogy feldolgozzuk a személyes adatait, amelyek felülbírálják az ön érdekeit.

Mennyi ideig tartjuk meg személyes adatait
Személyes adatait csak addig tartjuk meg, ameddig szükséges, a Megőrzési Szabályzatnak megfelelően, ezen tájékoztató megjegyzéseiben felsorolt célok teljesítéséhez szükséges időtartamot meg nem haladó időtartamra és / vagy az alkalmazandó jog által előírt időtartamra, az alkalmazandó törvényes minimális megőrzési időszakokkal és / vagy jogszerű jogaink gyakorlásának megfelelően.  Például, ha ön kereskedelmi partnerünk, akkor a személyes adatait az önnel kötött szerződéses kapcsolat során tároljuk. Ha folyamatos kereskedelmi kapcsolatban állunk kereskedelmi partnerként (például, ha ugyanazokat a személyes adatokat felhasználhatjuk önnel kötött külön szerződéses kapcsolatokban), mi továbbra is megtartjuk ezeket a személyes adatokat az üzleti kapcsolatunk megszűnéséig és a törvény által előírt minimális megőrzési időig, az Adatmegőrzési Szabályzatnak megfelelően.


Ha a személyes adatokat az ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel, ezeket a személyes adatokat csak a beleegyezése által megadott időszakra fogjuk feldolgozni hacsak nem vonja vissza vagy korlátozza beleegyezését az időtartam lejártát megelőzően. Ezekben az esetekben az adott célokra vonatkozó személyes adatok feldolgozását megszüntetjük, az ilyen személyes adatok feldolgozására vonatkozó jogi kötelezettségekre és / vagy az ilyen személyes adatok feldolgozásának szükségességére törvényes jogaik gyakorlása érdekében (beleértve a mások törvényes jogait is). 

Adatbiztonság
Az adatokat szervereinken és a harmadik felek által üzemeltetett szerveren tároljuk (beleértve a felhőalapú szolgáltatásokat is). Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk a személyes adatok védelmére és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. Hoszting szolgáltatásokat nyújtó harmadik felekkel szerződéses kapcsolatot kötöttünk és ezek a szerződések magukban foglalják a személyes adatok szervezeti és technikai biztonságára vonatkozó kötelezettségeket. Ön felelős azért, hogy megőrizze az összes olyan hitelesítési mód (pl. jelszavak) titkosságát, amelyeket a weboldalainkhoz való hozzáféréshez használ. Az interneten keresztüli adatátvitel nem teljesen biztonságos.Mi mindent megteszünk adatainak védelme érdekében, de nem garantálhatjuk weboldalainkon átadott adatok biztonságát; minden adatátvitel saját felelősségére történik. Miután megkaptuk adatait, szigorú eljárásokat és biztonsági funkciókat használunk az illetéktelen hozzáférés megakadályozására.


Honlapjaink tartalmazhatnak olyan kommunikációs lehetőségeket, mint a Facebook, a Twitter, az Instagram, a LinkedIn vagy a YouTube-gombok. Ezek a funkciók információkat gyűjthetnek önről, például az  IP-címet és az ön által meglátogatott weboldalakat, beállíthatnak egy cookie-t, amely lehetővé teszi, hogy megfelelően működjön. Ezen információk feldolgozását az őket szolgáltató vállalat információs jegyzete / adatvédelmi irányelve (lásd a fenti jogokkal kapcsolatos részt) szabályozza.

Linkek más weboldalakhoz
A weboldal olyan webhelyekre mutató linkeket adhat meg, amelyeket a társaság nem ellenőriz. Miután rákattintott egy harmadik féltől származó linkre, a harmadik fél webhelyére irányítodik. Ha ilyen linkelt webhelyek bármelyikét meglátogatja, olvassa el az adatvédelmi irányelveket. Nem vállalunk felelősséget más cégek politikáiért és gyakorlataiért. Cégünk nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget harmadik felek weboldalainak vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi irányelveiért és értesítésekért.

Kapcsolat
Ha bármilyen kérdése vagy aggodalma van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, akkor a RECOSPORT COMIMPEX adatvédelmi tisztviselőjével kapcsolatba léphet a [email protected] címen vagy küldjön levelet a RECOSPORTCOMIMPEX  adatvédelmi tisztviselőjének a következő címre: RECOSPORT COMIMPEX SRL, Utca: Augustin Bunea Szám: 1, Kolozsvár, Románia.

Kérjük, ne tegye közzé érzékeny személyes adatait (pl. faji vagy etnikai származásról, politikai véleményekről, vallási vagy egyéb meggyőződésről, egészségről vagy szakszervezeti tagságról), társadalombiztosítási számokról vagy információkról a bűnügyi nyilvántartással kapcsolatban, amikor kapcsolatba lép velünk.

***

Utolsó frissítés: 2018. május 21.

Ezt az információs tájékoztatót időről időre frissíthetjük, és értesítjük önt bármilyen változásról az új változat közzétételével a fenti 1. részben felsorolt weboldalainkon. Ha megadta nekünk a kapcsolattartási adatait, és felhatalmazott minket arra, hogy felvegyük önnel a kapcsolatot, értesítjük önt, ha lényegesen módosítjuk ezt a közleményt.
Kérjük olvassa el ezt a közleményt rendszeresen, hogy értesüljön a változtatásokról.